Аналітична інформація про бюджет головного розпорядника коштів бюджету міста Луцька – Департаменту «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради за 2017 рік

07.03.2018
Аналітична інформація про бюджет  головного розпорядника коштів бюджету міста Луцька –  Департаменту «Центр надання адміністративних послуг  у місті Луцьку»  Луцької міської ради  за 2017 рік

      Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради є головним розпорядником коштів бюджету міста Луцька за бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» (КПКВК МБ 3410180), на виконання якої у бюджеті міста Луцька на 2017 рік було передбачено 13 683,700 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 12 096,400 тис.грн., по спеціальному – 1 587,300 тис. грн.

Метою програми є керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, а завданням – здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради функціонує згідно з Положенням про департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради і є виконавчим органом Луцької міської ради, в якому надаються адміністративні послуги суб’єктам звернень через адміністраторів, державних реєстраторів, шляхом їх взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

         Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської є юридичною особою, місцезнаходження якої м.Луцьк, вул. Лесі Українки, 35.

         Для виконання завдань, поставлених перед департаментом утворено 8 підрозділів:

-       апарат департаменту;

-       відділ адміністрування та інформаційно-аналітичних технологій;

-       адміністративний відділ;

-       відділ оформлення біометричних документів;

-       відділ реєстрації бізнесу та дозвільних процедур;

-       відділ звернень громадян;

-       фінансово-господарський відділ;

-       група оперативного реагування «15-80».

Гранична    чисельність    працівників    департаменту,    яка   встановлена

штатними розписами, становила 65 одиниць. Вакантні посади на кінець року відсутні.

         Бюджетні призначення по загальному фонду на заробітну плату працівників та нарахування на неї складали 9 745,600 тис.грн., на оплату комунальних   послуг   та    енергоносіїв  –  472,200  тис.грн.,  інші  видатки  –   1 878,600 грн.

         Надходження з загального фонду бюджету міста Луцька у звітному періоді склали 12 011,210 тис.грн., що становить 99,3 відтоки (відхилення від кошторисних призначень пояснюються ефективним використанням та економією бюджетних коштів). Касове виконання по загальному фонду – 12 011,210 тис. грн.

         Кошторисні призначення по спеціальному фонду на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складали – 4,850 тис.грн., інші видатки – 1 592,059 грн.

         По спеціальному фонду бюджету касові видатки у минулому році становили 1 590,400 тис.грн., в тому числі за рахунок:

-         надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з законодавством – 47,500 тис.грн. (плата за оренду майна бюджетних установ; надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна));

-         інших надходжень спеціального фонду – 1 542,900 тис.грн.

Призначення загального фонду бюджету міста Луцька на оплату праці працівників забезпечили виплату заробітної плати в повному обсязі з врахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 №353 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006р. №268 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», яка набрала чинність з 26 травня 2017 року.

Департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов’язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець року виникла за спеціальним фондом в сумі – 4,310 тис.грн. у зв’язку з поверненням коштів на реєстраційний рахунок департаменту від надавача послуг та не відображенням, за технічних причин, даної транзакції у виписках УДКСУ у м.Луцьку Волинської області.

Завдяки конструктивному управлінню, якісному менеджменту та ефективному використанню бюджетних коштів департаментом «Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку» Луцької міської ради забезпечено виконання основних завдань та збільшено кількість наданих послуг суб’єктам звернень, які визначаються Законами України «Про місцеве самоврядування», «Про адміністративні послуги» та іншими законодавчими та нормативно–правовими актами, що регулюють відносини у сфері надання адміністративних послуг. В наслідок ефективного управління економія бюджетних коштів склала 82,100 тис.грн.

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення» за 2017 рік наведена у Додатках 1, 2. Додаток 3 «Інформація про виконання видатків на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми», а також Додаток 4 «Інформація про виконання видатків на реалізацію інвестиційних програм (проектів), які виконуються в межах бюджетної програми», не заповнені у зв’язку з відсутністю в них показників.    

 

Інформація про час і місце публічного представлення звіту буде опублікована додатково.


Детальніше за посиланням  https://drive.google.com/file/d/1DXWkCqPu4hNRKbrTGORs_8kGi6l4MRj7/view?usp=sharing